Europeisk analytikerpris til Rynning-Tønnesen

Norske Skogs konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen er kåret til «European CEO of the year for the pulp and paper industry». Det er RISI, som er det ledende analyse- og informasjonsmiljø for den internasjonale papirindustrien og blant annet utgir tidsskriftet Pulp & Paper International (PPI), som står bak kåringen. Utvelgelsen er basert på innspill og intervjuer med finansanalytikere og forvaltere. Prisen deles ut hvert år. Rynning-Tønnesen vil motta prisen under et arrangement i Berlin 29.-31. mars 2009.

Christian Rynning-Tønnesen, «European CEO of the year» 2008.
Christian Rynning-Tønnesen, «European CEO of the year» 2008.

I begrunnelsen for tildelingen trekker RISI frem den finansielle og operasjonelle restruktureringen som Norske Skog har gjennomført under Christian Rynning-Tønnesens ledelse. Salget av Norske Skogs aktiviteter i Korea i 2008 blir spesielt fremhevet av juryen.

- Dette er en hyggelig anerkjennelse etter en periode med mye hardt arbeid fra et samlet Norske Skog-team, sier Christian Rynning-Tønnesen. I et intervju i februarutgaven av PPI presiserer han at dette handler om et helt selskap, der han ganske enkelt er den mest synlige personen.

Om det seneste året i Norske Skog forteller Rynning-Tønnesen at man startet året med en stor telefonkonferanse med stor oppmerksomhet fra over 100 analytikere og investorer. Her ble det fastslått at konsernet hadde to hovedmål for året; øke inntjeningen på driften og få ned gjelden. Konsernsjefen fastslår at de første to tredjedeler av året var en utfordrende periode, da mange ting skjedde samtidig.

Om fremtiden for konsernets produkter sier Christian Rynning-Tønnesen at han tror papirbaserte produkter vil ha lang levetid fremover. Han tror vi vil se en balanse mot de elektroniske medier på et lavere nivå enn i dag, men er sikker på at det i lang tid fremover vil være etterspørsel etter trykte medier.

Om sin lederstil sier Rynning-Tønnesen at han forsøker å reflektere selskapets verdier, ærlighet, åpenhet og samarbeide. Han forventer at folk forteller ham om virkeligheten rundt om i konsernet, fremfor hvordan de håper forholdene er eller hvordan de skulle ønske det var. Han oppmuntrer sitt lederteam til å gi ærlige og åpne beskrivelser av situasjonen, enten den er god eller dårlig. Dessuten er han svært bevisst på forskjellen mellom å ta en beslutning og deretter gjennomføre den.

Christian Rynning-Tønnesen kom til Norske Skog i 2005, og har vært konsernsjef siden juni 2006. I 2006 startet Norske Skog et globalt tremilliarders forbedringsprogram som ble fullført ved utgangen av 2008. Gjennom salg av aktiviteter og eiendom ble dessuten selskapets netto gjeld redusert med over fire milliarder kroner i 2008.

- Christian Rynning-Tønnesen leder en organisasjon som har gjennomført et omfattende forbedringsarbeid de siste årene. Norske Skog er dermed langt bedre operasjonelt og finansielt rustet enn tidligere. Mye hardt arbeid gjenstår, men prisen som «European CEO of the year» er høyst fortjent, sier Norske Skogs styreleder Kim Wahl.


 
NoAd