Kebony åpnet ny fabrikk i Skien

Det norske treteknologiselskapet Kebony åpnet i januar sin nye fabrikk i Skien og går med det fra pilotproduksjon til fullskala industriproduksjon av selskapets modifiserte trevirke som kan erstatte regnskogtømmer. Med det nye anlegget, som i første omgang vil produsere Kebony-trevirke for det norske markedet, øker selskapet sin kapasitet 10 ganger.
Styreleder Knut Brundtland ønsket velkommen til fabrikkåpning. Foto: Danny Twang/Kebony
Styreleder Knut Brundtland ønsket velkommen til fabrikkåpning. Foto: Danny Twang/Kebony

– Vår nye fabrikk i Skien er starten på en ny tidsalder for miljøvennlig trevirke, sier administrerende direktør Christian Jebsen. - Kebony-prosessen gir lokalt trevirke, som furu, bøk og ask, minst like gode egenskaper som tropisk trevirke - både med hensyn til utseende og slitestyrke. Med vårt topp moderne og skalerbare produksjonsanlegg har vi nå den nødvendige kapasiteten på plass til å møte et stadig mer miljøbevisst og kresent byggvaremarked.

Godt mottatt i markedet
Kebony-trevirke er allerede møtt med begeistring hos ledende arkitektmiljøer og byggherrer både i Norge og i utlandet. Til tross for at Kebony inntil nå kun har hatt en begrenset prøveproduksjon, er det spesialbehandlede trevirket allerede tatt i bruk i en rekke bygg og anlegg, som bl.a. Kragerø Spa, Oslo Sporveier, restaurant Le Canard, Marine Harvest og flere skoler og barnehager. Også internasjonale båtprodusenter viser stor interesse for selskapets produkter som et alternativ til regnskogtømmer.

Gjennom en spesiell, patentbeskyttet herdingsprosess omdannes alminnelig trevirke, som norsk furu, til et unikt, vedlikeholdsfritt materiale med spesielt gode tekniske og estetiske egenskaper. Prosessen gjør trevirket svært sterkt og bestandig mot vær, vind og annen slitasje, tilsvarende egenskapene til tropiske harde tresorter.

 

– Dagens globale utfordringer i forhold til avskoging av den tropiske regnskogen gjør Kebonys miljøvennlige materialer ekstra aktuelle. Med en unik teknologi, sterke referanser og langsiktige eiere, er vi nå godt posisjonert for vekst, sier Christian Jebsen. Selskapet har fem patenter på teknologien, og har tatt ut disse i strategiske land rundt om i verden.


 
NoAd