Ny æra for Skogn PM1

Industrieventyret på Fiborgtangen startet med igangkjøringen av PM1 natt til 16. september 1966. I mars 2009 starter en ny epoke for den eldste av papirmaskinene ved Norske Skog Skogn - når fase 1 av fyllstoffprosjektet som bedriften gjennomfører, ferdigstilles. Prosjektleder Geir Augdal føler seg trygg på at papirkvaliteten på PM1 fra da av vil være vesentlig forbedret, papirmaskinen forberedt for ytterligere mange år med avispapirproduksjon - og konkurransedyktig i et krevende internasjonalt marked.

I september 2006 ble 40-årsdagen for oppstart av PM1 markert av noen av dem som var med da det første papiret kom på tamburen natt til 16. september 1966. Fra venstre står Atle Sand, Johan Austeen, Oddvar Fjerdingen og Bjørn Halland. (Arkivfoto, Skogindustri)
I september 2006 ble 40-årsdagen for oppstart av PM1 markert av noen av dem som var med da det første papiret kom på tamburen natt til 16. september 1966. Fra venstre står Atle Sand, Johan Austeen, Oddvar Fjerdingen og Bjørn Halland. (Arkivfoto, Skogindustri)


Det var tidlig i 2007 at styret i Norske Skog besluttet at det skulle investeres om lag 330 millioner kroner i et fyllstoffprogram/prosjekt ved Norske Skog Skogn. Etter gjennomføringen av prosjektet - som foregår over flere etapper – skal avispapiret fra Skogn-fabrikken tilsettes kalk – som finnes naturlig i naturen. Den kalken som skal brukes på Skogn, utvinnes i Danmark. Dette er vel utprøvd i papirindustrien ellers i verden og vil være godt egnet for fabrikken på Skogn.


Redusert energiforbruk

Som følge av økt andel fyllstoff og returpapir, vil fabrikken redusere el-energibehovet med ca 17 % når prosjektet er fullført. Dette er i tråd med bedriftens målsettinger knyttet til miljøforbedringer og er bakgrunnen for at Enova i 2006 besluttet å støtte prosjektet med 50 millioner kroner og at daværende Energiminister Odd R. Enoksen aktivt gikk ut i media for å uttrykke sin begeistring da prosjektet ble vedtatt. Reduksjonen på 250 GWh tilsvarer energiforbruket hos omkring 12.500 husstander, i følge Enova.

Effekt det vil få på kvaliteten på ferdigproduktet fra Skogn, forklarer prosjektleder Geir Augdal slik:

– Det vil bedre de optiske egenskapene på papiret, som i sin tur vil gi et bedre trykkresultat for våre kunder. Tilsetting vil ikke bedre styrkeegenskapene i papiret, faktisk snarere tvert imot. Derfor må vi parallelt med klargjøring for fyllstoff også gjøre investeringer for å bedre kvaliteten på den termomekaniske massen – eller fiberen - som er hovedbestanddelen i avispapiret. Investeringen i et fyllstoffanlegg er svært positivt for papirkvaliteten på PM1 og PM2 og sørger for at Skogn fortsatt kan selge papir i de mest attraktive markedene.

I løpet av det drøye halvannet året som fyllstoffprosjektet nå har pågått er det gjort en rekke nyinvesteringer og utbedringer på Skogn. Noen av disse er ferdigstilt, andre i ferd med å bli det. De viktigste er:

 

  • økt kapasitet på returfiberanlegget,
  • doseringsanlegget for fyllstoff til papirmaskinene ble klart uke 1/2009,
  • en del av arbeidet med å bedre fiberkvaliteten til PM1 i det termomekaniske anlegget er klart, resten vil være ferdigstilt til mars 2009,
  • separering av felles systemer for PM1 og PM2 nærmer seg fullføring,
  • diverse tilpasninger på PM1, blant annet ombygging av overvire for bedre arkformasjon/jevnere fordeling av fiber, er nå ferdigprosjektert for gjennomføring i ombyggingsstoppen i uke 8-10

Betydelig forandring

Et investeringsprosjekt i størrelsesorden 330 millioner kroner er selvfølgelig en utfordring i seg selv. Når prosjektet er delt i mange mindre delprosjekter og en god del av det fysiske arbeidet i prosjektet skal foregå under normal drift, betyr det ytterligere utfordringer ifølge Geir Augdal.

– Fabrikken skal jo gå – mer eller mindre som normalt. Som bedrift må vi ivareta våre forpliktelser til kundene. Det setter betydelige krav til fleksibilitet i Skogn-organisasjonen.

Geir Augdal har mest fokus på – og definitivt mest spent på - igangkjøringen av PM1 i mars.

– Vi har kjørt forsøk på PM3 med tilsetting av det fyllstoffet vi skal bruke også på de andre maskinene, og vet sånn sett at dette vil fungere. Men husk at på PM1 skal det inn fyllstoff, returfiber og ny, forbedret termomekanisk masse – og det samtidig. Dette blir en betydelig endring. Jeg har imidlertid en god følelse for dette, og tror vi kommer ut av det med en papirkvalitet som er minst like god som, muligens bedre enn den vi produserer på PM3 i dag. Og den kvaliteten er jo etterspurt i markedet.


PM2 på fyllstoff neste år

Selv om fase1 i fyllstoffprosjektet nå nærmer seg fullførelse har Geir Augdal allerede fase 2 i tankene. Den fasen har «deadline» i januar 2010. Da skal PM2 også over på fyllstoff og med tilsetting av returfiber. Noen av forberedelsene til dette er allerede gjort gjennom fase 1, men en god del gjenstår - både i massefabrikken og på selve papirmaskina. Når fase 2 settes i gang for fullt, vil det samtidig bety nye utfordringer for ansatte ved Norske Skog Skogn, ifølge Geir Augdal:

– Det har i perioder vært veldig stor aktivitet nå i fase 1. Veldig mange ansatte både i administrasjon, drift, vedlikehold og hjelpeavdelinger har vært involvert og en betydelig innsats er lagt ned. Det er etablert to prosjektgrupper, samt flere arbeidsgrupper og delprosjekter. Sett i lys av erfaringene med fase 1 så langt er jeg på ingen måte redd for å gå løs på fase 2. Norske Skog Skogn sitter på menneskelige ressurser som takler dette, både teknisk, faglig og sikkerhetsmessig. Jeg vil gjerne avslutte med å understreke at fyllstoffprosjektet så langt er gjennomført uten skader med fravær. Det står det respekt av!


 
NoAd