Eivind Reiten foreslås som ny styreleder i Norske Skog

Valgkomiteen i Norske Skog innstiller enstemmig på Eivind Reiten som ny styreleder i Norske Skog, og gjenvalg av de øvrige styremedlemmene. Dersom innstillingen blir fulgt, får man en form for «takk for sist», ettersom Jan Reinås ble styreleder i Hydro etter å ha gått av som konsernsjef i Norske Skog.

Foto: Lars Ole Ørjasæter
Foto: Lars Ole Ørjasæter

- Eivind Reiten er en erfaren industrileder med omfattende internasjonal erfaring. Gjennom sin posisjon som konsernsjef i Hydro har han skapt betydelige verdier. Han tilfredsstiller de kravene valgkomitéen har til en ny styreleder som skal videreføre og forsterke den positive utviklingen i Norske Skog, sier valgkomitéens leder Tom Ruud.

Eivind Reiten (55) er utdannet sosialøkonom fra universitetet i Oslo og har hatt en rekke sentrale posisjoner innen politikk og næringsliv. Han har omfattende styreerfaring, og har hatt styreverv blant annet i Norges Bank og Telenor. Reiten har også tidligere vært styremedlem i Norske Skog, fra 1995 til 2000. Fra 2001 har han vært konsernsjef i Hydro, en stillingen han fratrer etter eget ønske ved utgangen av mars i år.

- Norske Skog er et spennende selskap i en krevende industri. Jeg konstaterer at det er gjort mye godt arbeid i selskapet de siste årene, og at det finansielle og industrielle fundamentet er forbedret. Jeg setter pris på denne muligheten til å ta aktiv del i den videre strategiske utviklingen av selskapet, dersom bedriftsforsamlingen følger valgkomitéens innstilling, sier Eivind Reiten.

Norske Skogs generalforsamling avholdes den 23. april. Generalforsamlingen velger medlemmer til bedriftsforsamlingen. Det er bedriftsforsamlingen som velger styre og styrets leder.


 
NoAd