Null utbytte i Moelven

Styret i Moelven Industrier ASA har innstilt på at det ikke utbetales utbytte av 2008-resultatet. Lav aktivitet i byggebransjen og usikkerhet i finansmarkedet er bakgrunnen for at styret har valgt å være forsiktige og holder tilbake hele fjorårets resultat i bedriften, fremgår et av en pressemelding fra konsernet.

 

Styret i Moelven Industrier ASA ønsker å beholde kapitalen i bedriften.
Styret i Moelven Industrier ASA ønsker å beholde kapitalen i bedriften.

Styreleder Svein Skorstad i Moelven forklarer innstillingen slik:
- I et normalt år, ville vi innstilt på å utbetale halve resultatet etter skatt som utbytte til eierne. Dagens situasjon er imidlertid unormal, særlig i bygge- og anleggssektoren der Moelven har hoveddelen av sine kunder. Derfor valgte vi å ta særlige forholdsregler og foreslår å styrke konsernets finansielle stilling ytterligere gjennom å beholde kapitalen i bedriften.

Styrets innstilling skal behandles av Moelvens generalforsamling den 21. april.


 
NoAd