Norske Skog vurderer fabrikksalg i Kina

South China Morning Post har publisert en artikkel med spekulasjoner omkring at Norske Skog vil selge fabrikker i Kina. Norske Skog har ved flere anledninger meddelt at selskapet vurderer salg av deler av virksomheten for å redusere netto gjeld, melder konsernet i en pressemelding.

Et av alternativene som vurderes er salg av fabrikkene i Kina. Det er gjort sonderinger i forhold til et mulig salg, men prosessene har ikke kommet så langt at det er noe konkret å melde.
 
Eventuelle transaksjoner i Kina eller andre steder vil bli meldt i henhold til gjeldende retningslinjer for håndtering av slik informasjon. Norske Skog har ingen ytterligere kommentarer til denne saken.

 
NoAd