Gjenvalg i PTF

Generalforsamlingen i Papirindustriens Tekniske Forening satset på gjenvalg der det var mulig under årets styrevalg. Blant annet stilte både styreleder Philip A. Reme og styrets nestleder, Rolf Hauge, til gjenvalg. 

Styret i PTF består etter årets generalforsamling av (f. v.) Håvar Fjerdingen (styremedlem), Dimitri Gorski (Ungdomsgruppen), Gudmund Jenssen (Papirgruppen), Philip A. Reme (styreleder), Rolf A. Hauge (nestleder), Anne Marie Vosskötter (styremedlem), Jan Morten Trønnes (Massegruppen) og Torkel Jensen (Gruppe for service og driftsstøtte).
Styret i PTF består etter årets generalforsamling av (f. v.) Håvar Fjerdingen (styremedlem), Dimitri Gorski (Ungdomsgruppen), Gudmund Jenssen (Papirgruppen), Philip A. Reme (styreleder), Rolf A. Hauge (nestleder), Anne Marie Vosskötter (styremedlem), Jan Morten Trønnes (Massegruppen) og Torkel Jensen (Gruppe for service og driftsstøtte).

Alle som kunne gjenvelges, stilte til valg og ble gjenvalgt på årets generalforsamling i Papirindustriens Tekniske Forening. Eneste nye innslag var doktorgradsstudent Dimitri Gorski, Norske Skog TSD, som for tiden holder til ved Saugbrugs. Han ble valgt til styret som ungdomsrepresentant.


 
NoAd